Hier staan een aantal zaken waar jullie als bruidspaar zelf voor dienen te zorgen.

Er dient gezorgd te worden dat er op de locatie waar de handfasting zal plaats vinden een cirkel gemaakt is van minimaal 3 meter doorsnee. Hoe en waar van deze cirkel is gemaakt, kun je terug lezen op de pagina "De Ceremonie".

Dit altijd doen.

  • 2 Smalle kaarsen.

  • 1 Grote dikke kaars.

  • 2 Kandelaars voor de smalle kaarsen.

  • Een touw of lint voor de handfasting. (1.5 tot 2 meter.)

  • Een blocnote en Pen.

  • Een vuurschaal of vuurkorf waarin gelukwensen zullen worden verbrand.

  • Hout voor in de vuurschaal/vuurkorf.

Dit alleen indien gewenst.

  • Indien gewenst 2 Getuigen. (Ieder een getuige)

  • Indien gewenst gasten. (denk bijv. aan familie en vrienden.)

Indien u dit zelf regelt.

  • Indien gewenst een fotograaf. (Het is eventueel ook mogelijk dat wij voor de fotograaf zorgen, echter zijn hier dan wel extra kosten aan verbonden.)

Attributen/relikwieën voor de ceremonie: