Vervolgens zijn er drie verschillende onderdelen die wel of niet aan bod kunnen komen, zoals het bruidspaar zelf verkiest.

De cirkel des tijds.

Indien gewenst, kan er ook gewerkt worden met kaarsen. Het gaat hier om drie kaarsen, waarvan één voor de bruid, één voor de bruidegom, en de centerkaars die door het bruidspaar samen wordt aangestoken. Deze centerkaars kan dan nadien opnieuw worden aangestoken op de huwelijksverjaardag of op andere dagen die voor het bruidspaar van belang zijn. De kleur van de kaarsen is een persoonlijke keuze, zowel voor de bruid als de bruidegom, en indien gewenst kan je achteraan dit document de betekenis van de verschillende kleuren bekijken en op basis daarvan een beslissing nemen. Hetzelfde geldt ook voor de centerkaars, al is het wel aan te raden om daar een dikkere kaars voor te nemen. De kaarsen worden door een Druïde overhandigd aan de getuigen, waarna de bruid en bruidegom deze elk bij hun getuigen in ontvangst nemen en terug naar het altaar brengen om daar de centerkaars aan te steken.

Hierbij begeleidt de Druïde het bruidspaar klokgewijs door de cirkel heen en stopt bij elke windrichting en element om een vraag te stellen. Wanneer het bruidspaar hier telkens positief op antwoordt, wordt een zegen voor hen uitgesproken gerelateerd aan het element en de windrichting.

Het uitwisselen van de ringen.

Indien het bruidspaar ook graag ringen wenst uit te wisselen (indien dit nog niet gebeurd zou zijn in het gemeentehuis of dergelijke). De twee getuigen kunnen hierin een kleine rol worden gegeven door aan elk een ring in bewaring te geven. De bruid haalt dan bij haar getuige de ring voor de bruidegom en schuift deze over zijn vinger, waarna de bruidegom bij zijn getuige de ring voor de bruid gaat halen en deze over haar vinger schuift. De vorm en kleur van de ringen zijn uiteraard volledig door het bruidspaar zelf te kiezen.

Het aansteken van de kaarsen.